Etusivu
Usein kysytyt kysymykset

Perususkomukset ja perusteet
Mikä on islam?
Mitä ei-muslimit sanovat islamista ja Muhammadista?
Profeettojen tarinat
Lopun ajat

Muita asioita
Muslimin luonne ja käytös
Avioliitto ja perhe
Koulutus
Luonnon ja eläinten suojelu
Terveydenhuolto
Koraanin ihmeet

Väärinkäsitykset
Terrorismi ja jihad
Aishan ikä
Muhammadin moniavioisuus
Kunniamurhat
Naisten asema
Islamin suhtautuminen muihin uskontoihin
Orjuus
"Oudot" Koraanin jakeet ja hadithit

Linkit muualle
Koraani suomeksi
Hadith suomeksi
Muuta tietoa

Aishan ikä
Lue tästä kääntämäni artikkeli Totuus Muhammadista ja Aishasta. Tulen myöhemmin kertomaan todisteita, jotka viittaavat 'Aishan olleen noin 19-vuotias - vaikka eipä sillä tosin ole meidän kannaltamme väliä, minkä ikäinen hän on ollut. Mitä tahansa islamilaisessa maailmassa onkaan tapahtunut puolitoistatuhatta vuotta sitten - tai mitä siellä tapahtuu nyt - ei lapsiin kohdistuva väkivalta ole koskaan islamissa hyväksyttävää.

Katso myös tämä suomenkielinen video, joka käsittelee hyvin Aishan ikää ja muita Muhammadiin (rh) kohdistuvia syytöksiä.

Lyhyt esittely Aishasta
(suosittelen lukemaan tämänkin, vaikka ajattelisit, että ei kiinnosta)
Aishan ikä
- Oliko Aisha 9?
- Vai sittenkin 19?
Aishan iän merkitys

Miksi Muhammad otti niin paljon vaimoja?
(oliko hänellä niin voimakas sukupuolivietti vai olisiko siinä voinut olla taustalla jotain muitakin syitä?)

Lyhyt esittely Aishasta

Aisha oli hyvin omapäinen, itsenäinen ja vahva naishenkilö.
Hän ei jäänyt historiaan vain Muhammadin (rauha hänelle) vaimona ja hyvän ystävän tyttärenä, vaan parhaana naisoppineena ja opettajana, joka toimi virassaan yli 40 vuoden ajan sekä lääketieteen asiantuntijana.
Häneltä kysyttiin usein neuvoa lakiopillisissa kysymyksissä ja hän jakoi tietämystään avuliaasti sekä miehille että naisille.

Abu Musa sanoikin: "Aina kun oli jokin hadith (perimätieto Muhammadin [rh] sanoista ja teoista), jota meidän, Allahin lähettilään seuralaisten, oli vaikea ymmärtää, kysyimme siitä Aishalta ja aina meille selvisi, että hänellä oli tietoa siitä hadithista."

Imam adh-Dhahaby sanoi: "En ole koskaan nähnyt Muhammadin (rauha hänelle) yhteisössä tai missään muussa yhteisössä naista, joka olisi tietäväisempi kuin Aisha."
Hän myös sanoi: "Me todistamme, että Aisha on Muhammadin (rauha hänelle) vaimo tässä maailmassa ja Tuonpuoleisessa. Onko mitään parempaa kuin se?"

Mu'awiyah sanoi: "Kautta Allahin, en ole nähnyt ketään sujuvampaa tai älykkäämpää luennoitsijaa kuin Aisha."

Tirmidhi on kirjannut Musa ibn Talhan sanoneen: "En koskaan nähnyt ketään sujuvapuheisempaa kuin Aisha."

'Urwah ibn az-Zubayr kertoi sanoneensa Aishalle:
"Kun ajattelen tietämystäsi, ihmettelen todella, kuinka olet saavuttanut sellaisen tietomäärän. Olet paras oppinut fiqhissa (lakiopissa) ja kaikkein tietäväisin arabien päivistä ja sukujuurista. Tapasin vastata itselleni, 'se ei ole ihme, sillä hän on Profeetan (rauha hänelle) vaimo ja hänen isänsä on Abu Bakr, joka oli quraishin huomattavin oppinut'. Mutta kun aloin miettiä tietämystäsi lääketieteestä, en löytänyt vastausta, joten kerro minulle, miten olet voinut oppia sen kaiken!" Tuona hetkenä Aisha piteli hänen kädestään ja sanoi: "Oi, Urwah! Aina kun Allahin lähettiläs (rauha hänelle) oli sairas, arabi ja ei-arabi lääkärit määräsivät hänelle hoitoa. Siitä minä muistin reseptit."

Hän myös sanoi: "En ole koskaan nähnyt mitään Aishan veroista, mitä tulee lakiasioihin, runouteen ja lääketieteeseen."

Az Zuhari sanoi: "Jos vertaamme Aishan tietomäärää kaikkien naisten tietomäärän, Aishan ylittää sen."

Aishalla oli terävä muisti ja hänellä on ollut merkittävä rooli islamin perimätiedon, hadithin välittämisessä. Tämä perimätieto Koraanin ohella kertoo uskoville, miten tulee olla ja elää. Aishan on arvioitu raportoineen 2210 hadithia.

Hänen tietonsa ja taitonsa eivät rajoittunut vain uskonnolliseen tietämykseen. Hän oli hyväsydäminen ja seurasi miehensä esimerkkiä köyhien auttamisessa. Umm Zurah kertoi, että Aishalle lähetettiin rahaa laukussa ja hän sanoi: "Arvioin, että tässä on 80 tai 100 000 dirhamia." Sinä päivänä hän paastosi ja illalla hän pyysi Umm Zurahia tuomaan ruokaa, jolla voisi rikkoa paaston. Tämä toi öljyä ja leipää ja kysyi: "Etkö ajatellut jättää yhtä dirhamia, että olisi voitu ostaa meille lihaa?" "Älä syytä minua. Olisit muistuttanut, niin olisin kyllä tehnyt niin", Aisha vastasi.

Kodin hengettäreksi hänestä ei sen sijaan ollut, eikä hän hankkinut lapsiakaan.

Muhammad (rauha hänelle) kuoli Aishan vierellä 10 yhteisen avioliittovuoden jälkeen.

Aishan ikä

Minkä ikäinen Aisha oli, kun hän meni naimisiin Muhammadin (rauha hänelle) kanssa? Siitä on esitetty erilaisia teorioita, joista kullakin on kannattajansa. Joidenkin mukaan hän oli
a) 9
b) 12-13
c) 14-15
c) 18-19 tai enemmän, mahdollisesti reilustikin enemmän

Oliko Aisha 9?

Useimmiten väitetään, että Aisha oli 6, kun hänet kihlattiin Muhammadille (rh) ja 9, kun avioliitto laitettiin toteen. Tämä perustuu Aishan kertomukseen: "Minut kihlattiin Profeetalle kun olin kuusi. -- Sitten hän [Aishan äiti] uskoi minut heille ja he valmistelivat minut avioliittoa varten -- olin 9 ikäinen silloin."
(Bukhari, vol 5, kirja 58, nro 234)

Koska Bukhari on kertonut tämän kokoelmassaan, jotkut muslimit kokevat sen kyseenalaistamisen jopa loukkaavaksi. Totta onkin, että Bukhari oli erityisen tarkka kokoelmansa luotettavuudesta, mutta tässä väitteessä on silti aukkonsa. Ihmisten syntymäaikoja ei kirjattu mihinkään ylös, eikä heillä ollut paljonkaan mahdollisuuksia selvittää, milloin olivat syntyneet. Ei siis ole kovin järkevää pitää Aishan omaa arviota hänen iästään minään kiveen hakattuna totuutena. Ihmiset eivät yksinkertaisesti tienneet omaa ikäänsä, saati, että olisivat tienneet muiden, ennen heitä eläneiden syntymäaikoja - kukaan Bukharin lähteistä ei ollut tavannut Aishaa tai Muhammadia (rh).
Perimätieto on, ei Jumalan, vaan ihmisten välittämää viestiä ja Bukharin muisti heikkeni vanhuuden myötä.

Kertomukset, joiden mukaan Aisha oli 9, ovat hyvin pitkälti Hisham ibn `urwahin isänsä auktoriteetilla välittämiä. Varsinkin, kun puhutaan näin tunnetusta tapahtumasta, olisi hyvin loogista olettaa, että sille olisi useampia kertojia, eikä vain yksi tai kolme.

On perin oudoksuttavaa, että kukaan Medinasta, jossa Hisham ibn `urwah eli elämänsä ensimmäiset 70 vuotta, ei ole sanonut Aishan olleen 9. Ei edes, vaikka hänen oppilaisiinsa Medinassa kuului niinkin tunnettuja henkilöitä kuin Malik ibn Anas. Kaikki perimätieto, jonka mukaan Aisha oli 9, tulee Irakista, jossa Hisham ibn `urwah eli 70 ikävuodesta eteenpäin.

Yaqub ibn Shaibah on sanonut: "Hän [Hisham] on hyvin luotettava, hänen kertomuksensaovat hyväksyttäviä, paitsi ne, jotka hän kertoi muutettuaan Irakiin."

Tämä kerrotaan kirjassa Tehzibu'l-tehzib, joka on yksi tunnetuimpia teoksia perimätiedon kertojien elämästä ja luotettavuudesta. Kirjassa myös kerrotaan, että Malik ibn Anas vastusti niitä Hishamin kertomuksia, jotka raportoitiin Irakin kansan kautta. (Vol 11, sivut 48 - 51.)

Toisessa perimätiedon välittäjistä kertovassa kirjassa Mizanu'l-ai`tidal sanotaan, että Hishamin muisti heikkeni sangen pahasti vanhalla iällä. (Vol 4, sivut 301 - 302.)

Vai sittenkin 19?

Siitä, että Aisha olisi ollut 19 ikäinen avioliiton solmimisen aikaan, on näyttöä. Ensinnäkin Muhammadin (rh) elämäkerran kirjoittaneet Ibn Ishaq ja Ibn Hisham sanovat - ja varmasti monet muutkin historioitsijat allekirjoittavat tämän -, että Aisha oli 20 tai 21 ensimmäisen muslimikäännynnäisen joukossa. Ibn Hisham listaa kirjassaan ensimmäisiä ihmisiä, jotka kääntyivät muslimeiksi Mekassa:
"--ja Asma Abu Bakrin tytär ja Aisha Abu Bakrin tytär ja hän oli nuori."
Miten nuori, sitä tämä teksti ei paljasta. Mutta koska hän on lausunut uskontunnustuksen, on hänen täytynyt olla vähintään 4.

Emme tiedä aivan tarkkaa päivämäärää, milloin Aisha avioitui Muhammadin (rh) kanssa, mutta se tapahtui vuoden tai kahden kuluttua Hijrasta eli Medinaan muutosta, joidenkin lähteiden mukaan 8 kuukautta sen jälkeen.

Ennen Medinaan muuttoa Muhammad (rh) oli viipynyt Mekassa 13 vuotta - hän sai profeetan tehtävänsä vuonna 610 ja muutti Medinaan 622. Joten jos oletamme, että Aisha oli 4-vuotias tullessaan muslimiksi - sen jälkeen kului 13 vuotta + 8 kk - 2 vuotta ennen kuin hänestä tuli vaimo - hän on ollut 18-19-vuotias avioituessaan Muhammadin (rh) kanssa.

Alussa mainittiin perimätieto, jonka mukaan Aisha kihlattiin, kun hän oli 6 ja meni naimisiin, kun oli 9. Sen perusteella Aishan on laskettu syntyneen vuonna 614 - kahdeksan vuotta ennen hijraa (622).
Mutta toisen Bukharin perimätiedon mukaan Aisha sanoo olleensa "nuori tyttö", kun 54. suura paljastettiin. Ja tämä suura paljastettiin 9 vuotta ennen hijraa eli vuonna 613.
Jos tämä perimätieto on totta, Aisha ei ole voinut olla 9. Jos hän on ollut nuori tyttö vuonna 613, hänen on täytynyt syntyä vuonna 603 tai jotain sen suuntaista ja olla siten naimisiin mennessään 19 tai jotain sen suuntaista. Hän ei ole voinut olla vähempää kuin 14.

Lähes kaikki historioitsijat ovat yhtä mieltä siitä, että Aishan siskopuoli Asma oli häntä 10 vuotta vanhempi.
Vain parina esimerkkinä Abda'l-Rahman ibn abi zanna'd sanoo niin kirjassa Siyar A`la'ma'l-nubala', Al-Zahabi (Vol 2, sivu 289) ja Ibn Kathir kirjassa Al-Bidayah wa'l-nihayah (Vol 8, sivu 371).

Asma kuoli 100-vuotiaana, 73 vuotta Hijran jälkeen eli vuonna 695. Ibn Kathir kuvailee sen oikein yksityiskohtaisesti:
"Hän [Asma] näki poikansa tappamisen sinä vuonna [73.v Hijran jälkeen], kuten olemme maininneet, viisi päivää myöhemmin hän kuoli itse, toisten kertomusten mukaan hän ei kuollut viisi päivää, vaan 10 tai 20 päivää tai muutama päivä yli 20 päivän tai 100 päivää myöhemmin. Tunnetuin kertomus on, että 100 päivää myöhemmin. Kuollessaan hän oli 100-vuotias."
(Bidayah wa'l-nihayah Vol 8, sivu 372)

Muunmuassa Ibn Hajar Al-Asqalani vahvistaa tämän:
"Hän [Asma] eli sata vuotta ja kuoli 73 tai 74 Hijran jälkeen."
(Taqribu'l-tehzib, sivu 654)

Asma on siis ollut 27 tai 28 hijran aikaan - ja Aisha 17 tai 18. Niinpä Aisha on ollut 18-20-vuotias mennessään naimisiin.

Ibn Hajarin mukaan Muhammadin (rh) tytär Fatima oli 5 vuotta vanhempi kuin Aisha. Fatiman kerrotaan syntyneen, kun Muhammad (rh) oli 35-vuotias eli vuonna 605.
(Al-isabah fi tamyizi'l-sahabah, Vol 4, sivu 377)

Tämä viittaa siihen Aisha syntyi 610 eli oli ainakin 13-14-vuotias. Mutta on syytä uskoa, että Aisha syntyi ennen vuotta 610;

Kuuluisa klassinen islamin historioitsija Ibn Jarir Tabari sanoo tutkielmassaan:
"Aikana ennen islamia Abu Bakr meni naimisiin kahden naisen kanssa. Ensimmäinen oli Fatila, Abdul Uzzan tytär, joka synnytti Abdullahin ja Asman. Sitten hän otti vaimokseen Umm Rumanin, joka synnytti Abdur Rahmanin ja Aishan. Nämä neljä syntyivät ennen islamia."
(Tarikh Tabari, vol. 4, sivu 50.)

Muhammad (rh) alkoi saarnata islamia 610 eli jos Aisha on syntynyt 610, he avioituivat Aishan ollessa noin 14. Lainauksen perusteella Aisha tosin saattoi hyvinkin syntyä vielä ennen vuotta 610 eli olla vanhempi kuin 14. Esitin aiemmin todisteet sille, että Aisha oli vähintään 4-vuotias 610, eli näinollen vähintään 18-vuotias avioituessaan.

Bukharin kokoelmassa Aishan kerrotaan sanoneen:
"Niin kauan, kuin pystyn muistamaan (tai ymmärtämään asioita), vanhempani ovat seuranneet islaminuskoa."

Tämä vaikuttaa vahvistavan sen, että Aisha syntyi ennen vuotta 610 - jonkin aikaa ennen kuin hänen vanhempansa tulivat muslimeiksi. Jos he olisivat hyväksyneet islamin jo ennen hänen syntymäänsä, ei kuulosta oikein järkevältä, että hän sanoo muistavansa vain ajan, jolloin vanhemmat ovat seuranneet islamia.
Vain siinä tapauksessa, että he ovat hyväksyneet islamin hänen elinaikanaan, kuulostaa järkevältä, että hän viittaa aikaan, jolloin he eivät olleet muslimeja ja sanoo, ettei muista sitä.

Tabari on myös raportoinut, että siihen aikaan kun Abu Bakr suunnitteli muuttoa Habshahiin vuonna 614, hän meni Mut`amin, Aishan kihlatun isän luo ja pyysi, että tämä ottaisi Aishan kotiinsa poikansa vaimona. Mut`am kieltäytyi, koska Abu Bakrista oli tullut muslimi ja myöhemmin Aishan ja Mut`amin pojan kihlaus purettiin.
Aisha ei ole siis voinut olla 9 tai niillä main avioituessaan Muhammadin (rh) kanssa. Silloin hänen olisi täytynyt syntyä vasta 614 tai 615, mutta luotettavan Tabarin kertomuksen perusteella hän on jo vuonna 614 ollut nuori nainen, jota on pidetty valmiina avioliittoon.

Maulana Muhammad Ali sanoo Sahih Bukharin käännöksessä ja kommentaarissa, teoksessa Fadl-ul-Bari, että Aisha ei ole voinut syntyä vuoden 610 jälkeen. Hän mainitsee tämän perimätiedon:

"Siitä iästä, kun olen kyennyt muistamaan asioita, olen nähnyt vanhempieni palvovan islamin oikean uskon mukaisesti. Ei kulunut päivääkään ilman että Allahin apostoli vieraili luonamme sekä aamulla että illalla. Kun muslimeja kidutettiin, Abu Bakr lähti Etiopiaan siirtolaisena."
(Bukhari, Volume 3, kirja 37, Nro 494)

Maulana Muhammad Ali kommentoi sitä näin:
"Tämä kertomus valottaa Aishan ikäkysymystä... Muslimien kiduttamisen ja Etiopiaan muuton maininta osoittaa selvästi, että tämä viittaa Kutsun viidenteen tai kuudenteen vuoteen [615 tai 616]... Tähän aikaan Aisha on ollut sen ikäinen, että havaitsee asioita, joten hän ei ole voinut syntyä myöhemmin kuin Kutsun ensimmäisenä vuonna [610]." (Fadl-ul-Bari, vol. 1, sivu 501, alaviite 1)

Tämä vahvistaa Aishan olleen vanhempi kuin 14, kun avioliitto on laitettu toteen.

Maulana Muhammad Ali viittaa myös tähän hadithiin:
"Uhudin (taistelun) päivänä, kun jotkut ihmiset perääntyivät ja jättivät Profeetan, näin Aishan, Abu Bakrin ja Umm Sulaimin tyttären kaapujensa kanssa hihat käärittynä ylös, niin rannerenkaat heidän nilkkojensa ympärillä olivat näkyvillä, kiirehtien heidän vesileiliensä kanssa. Sitten he kaatoivat vettä ihmisten suihin ja palasivat täyttämään vesileilit uudestaan ja tulivat taas uudestaan kaatamaan vettä ihmisten suihin."

Maulana Muhammad Ali kommentoi tätä näin:
"On huomattava, että Aisha tuli Profeetan taloon vain vuosi ennen Uhudin taistelua. Yleisen näkemyksen mukaan olisi ollut vasta kymmenen vuotias siihen aikaan, mikä ikä ei todellakaan sovellu työhön, jota hän teki tuossa tapahtumassa. Tämä myös osoittaa, ettei hän ollut niin nuori siihen aikaan."

Useat perimätiedot kertovat Aishan osallistuneen Badrin (v. 624) ja Uhudin (v. 625) taisteluihin. Perimätiedossa ja historian kirjoissa kerrotaan monesti, ettei ketään alle 15-vuotiasta päästetty Uhudin taisteluun.

Esimerkiksi Ibn `Umar sanoi: "Profeetta (rh) ei antanut minun osallistua Uhudiin, sillä siihen aikaan olin 14. Mutta Khandaqin päivänä, kun olin 15, Profeetta (rh) antoi minun osallistua."

On siis jokseenkin kaukaa haettua ajatella, että Muhammad (rh) olisi päästänyt sinne oman vaimonsa siitä huolimatta, että tämä olisi ollut 10, 11 ikäinen, kun hän ei päästänyt sinne teinipoikia, jotka olisivat kuitenkin jo sinällään pystyneet antamaan oman panoksensa taisteluihin. Ja naiset olivat taistelukentillä nimenomaan auttamassa miehiä, eivät ollakseen näille vaivaksi.

Sitäpaitsi Aishan veli Abd al-Rahman osallistui Badrin taisteluun (v. 624) vihollisten puolelle ja hän oli silloin noin 22. Hänen kerrotaan olleen korkeintaan neljä vuotta vanhempi kuin Aisha. Aisha on ollut siis noin 18 Badrin taistelun aikaan eli naimisiinmennessään vähintäänkin 17 tai 18.

Syed Sulaiman sanoo kirjassaan Seerat-i-Aishah, sivulla 111: "Hazrat ‘Aisha oli leski ja eli 40 vuotta elämästään leskinä." Sivulla 153 hän kirjoittaa: "Amir Muawiyyan kalifaatin viimeiset päivät olivat Hazrat ‘Aishan elämän viimeisiä päiviä ja hän oli 67-vuotias silloin."
Hänen on täytynyt olla siis 27-vuotias Muhammadin (rh) kuollessa ja siten 16-18-vuotias avioituessaan.

Ahmad ibn Hanbalin kertomuksen mukaan Khadijan kuoleman jälkeen, Khaulah kehotti Muhammadia (rauha hänelle) menemään uusiin naimisiin. Muhammad (rauha hänelle) kysyi, mitkä vaihtoehdot hänellä oli mielessään ja Khaulah vastasi: "Voit naida neitsyen (bikr) tai naisen, joka on jo ollut aviossa (thayyib)".
Muhammad (rauha hänelle) kysyi, kuka se neitsyt oli ja Khaulah mainitsi Aishan nimen.
(Musnad Ahmad ibn Hanbal, Vol 6, sivu 210)

Kaikki, jotka osaavat arabiaa, tietävät, että sanaa "bikr" ei käytetä epäkypsästä 9-vuotiaasta tytöstä. Tyttöä, joka vielä leikkii nukeilla, kutsutaan termillä "jariyah". "Bikriksi" kutsutaan naimatonta naista, eikä 9-vuotias ole nainen, saati 6-vuotias tai nuorempikin.

4. tunnetun hadith kokoelman 'Mishkat al-Masabeeh' kirjoittaja Sheikh Waheed-ud-Deen kirjoitaa kirjassaan 'Ahmal fi Asma’ al-Rijjal':
"Aisha oli vähintään 18-vuotias avioliiton täytäntöön panemisen aikana".

Sheikki Waheed-ud-Deen sanoo tunnetussa klassisessa hadith-kokoelmassaan Mishkat al-Masabeeh:
"Aisha oli vähintään 18-19-vuotias, kun avioliiton täydellistettiin."

Islaminoppinut Maulana Muhammad Ali kirjoitti teoksessaan Prophet of Islam näin:
"Siitä, minkä ikäinen Aisha oli mennessään naimisiin Profeetan kanssa, vallitsee suuri väärinkäsitys. Ibn Sa‘d on sanonut Tabaqatissa, että kun Abu Bakria [Aishan isä] lähestyttiin Pyhän Profeetan puolesta, tämä sanoi, että tyttö oli jo kihlattu Jubairille ja hänen täytyisi ensin järjestää se asia. Tämä osoittaa, että Aishan on täytynyt lähestyä kypsyyttä siihen aikaan. Edelleen Isaba sanoo, että Profeetan tytär Fatima syntyi 5 vuotta ennen Kutsua ja että hän oli viisi vuotta vanhempi kuin Aisha.

Tämä osoittaa, että Aishan on täytynyt olla noin 10-vuotias, kun hänet kihlattiin Profeetalle, eikä 6-vuotias, kuten hänen yleensä uskotaan olleen. Tämä tulee edelleen ilmi siitä, että Aishan itsensä on raportoitu sanoneen, että kun Kuun suura, 54. suura paljastettiin, hän oli tyttö ja leikkimässä ja muisti joitain jakeita, jotka siitä paljastettiin.
Koraanin 54. suura paljastettiin epäilemättä ennen Kutsun 6. vuodetta [616]. Kaikki nämä näkökohdat vievät vain yhteen johtopäätökseen: Aisha ei ole voinut olla vähempää kuin 10, kun oli hänen nikahinsa, joka oli käytännössä vain kihlaus. Ja Tabaqatissa on yksi raportti, jonka mukaan Aisha oli 9 nikahinsa aikaan [ei avioliiton täydellistämisen aikaan].

On yksimielisesti tunnustettu fakta, että Aishan nikah tapahtui Kutsun kymmentenä vuonna Shawwal kuukautena ja on myös vahvoja todisteita siitä, että avioliiton täydellistäminen tapahtui tapahtui Hijran toisena vuonna samassa kuussa, mikä osoittaa, että viisi vuotta oli kulunut nikahin ja täydellistämisen välillä. Ei ole pienintäkään epäilystä siitä, että Aisha oli vähintään yhdeksän tai kymmenen kihlauksen aikaan ja [vähintään] neljätoista tai viisitoista avioliiton aikaan."

Aishan iän merkitys

Olen esittänyt todisteet sille, että Aisha ei luultavasti ollut lapsi mennessän naimisiin Muhammadin (rauha hänelle) kanssa. Vaikka olisi ollutkin,
a) sillä ei ole meille väliä. Jos harkitset kääntymistä islamiin tai vaikka et harkitsisi, se ei merkitse mitään sinun kannaltasi, minkä ikäinen hän oli. Me tiedämme, ettei islam hyväksy lapsiavioliittoa ja tässä esim. 13-vuotias lasketaan lapseksi ja vain sillä on meille väliä.
b) vertailun vuoksi: he elivät yli 1400 vuotta sitten. Yhdessä Yhdysvaltojen osavaltiossa oli mahdollista mennä naimisiin 7-vuotiaan kanssa 120 vuotta sitten. [1]

Minkä ikäinen Aisha onkin ollut, oman yhteiskuntansa normeilla häntä ei pidetty liian nuorena avioliittoon. Niin paljon kuin Muhammadia (rh) onkin kritisoitu sekä omana elinaikanaan, että sen jälkeen, ei kukaan vetänyt Aishan ikäkorttia ennen kuin 1900-luvun alussa. Sitä ennen kukaan ei pitänyt oikeutettuna halventaa Muhammadia (rh) siksi, että hän eli erilaisena aikana kuin me. Ei tarvitse mennä kauas historiassa, niin jo törmää moneenkin tapaukseen, joka avioitui hyvinkin nuoren tyttösen ja jotkut myös poikasen kanssa, eikä heihin kohdisteta tällaista ajojahtia. En ole sanonut, enkä sano, että lapsen kanssa avioituminen olisi jossain olosuhteissa oikein: mutta sen sijaan, että takertuisimme johonkin epäolennaiseen, mikä ei merkitse meidän kannaltamme mitään, kannattaisi meidän kiinnostua siitä, mitä voimme oppia Muhammadilta (rh) ja Aishalta.

Islamissa ei ole avioliitolle mitään tiettyä alaikärajaa, joka pätisi kaikissa kulttuureissa kaikkina aikakausina. Mutta puolisoiden täytyy kyetä sekä henkisesti että fyysisesti täyttämään velvollisuutensa miehenä tai vaimona.
Koraani selkeästi kieltää avioliiton alle murrosikäisen lapsen kanssa ja tähän artikkeliin "Minimi-ikä avioliitolle" on koottu aiheeseen liittyvät jakeet arabiaksi ja useita englanninkielisiä käännöksiä.

http://www.answering-christianity.com/minimum_age_for_marriage.htm

Lähteet:
http://www.islamawareness.net/FAQ/what_was_ayesha.html http://www.muslim.org/islam/aisha-age.htm
[1]http://www.nairaland.com/450419/age-marriage-medieval-times-paedophilia

Muhammadin (rauha hänelle) moniavioisuus
Miksi Muhammad otti niin paljon vaimoja? Oliko hän vain niin kova seksipeto?

Puhuttaessa Muhammadin (rh) elämästä, tulee esiin, että ihmisillä on sitkeässä käsitys siitä, että hänen elinaikanaan pariuduttiin samoista syistä kuin tänä päivänä länsimaissa. Se käsitys on tietysti osittain väärä. Pyrin tuomaan esiin joitain motiiveja ja viisauksia avioliittojen takana.
Niille, jotka päätä nyökytellen väittävät, että Muhammad (rh) keräsi haaremia tyydyttääkseen kyltymättömät seksihimonsa, totean, että kyllä Muhammadille (rh) seksi ja naisseura kelpasivat...

Anas kertoi, että Allahin lähettiläs sanoi: "Naiset ja parfyymi on tehty minulle rakkaaksi, mutta minun hyvinvointini tarjoaa rukous." (Sunan an-Nasa'i, Vol 4, kirja 36, Hadith 3392)

... Mutta ennen kuin nolaatte itseänne enempää, ottakaa huomioon edes nämä seikat: 1) Muhammadin (rh) vaimoista yksi tai kaksi olivat neitsyitä, loput leskiä. Yksi syy lukuisiin avioliittoihin olikin huolenpito turvattomassa asemassa olevista leskistä. Jos hän olisi halunnut vain nuorta pillua, kyllä sitä olisi ollut tarjolla, mutta ei, hän otti vain nämä tietyt naiset. 2) Useampaankin kertaan kävi niin, että joku nainen häntä kosi ja hän kieltäytyi.
3) Muhammad (rh) eli jotakuinkin 25-vuotiaasta 49-vuotiaaksi saakka yhden vaimon kanssa.
4) Edellisessä kohdassa mainittu vaimo oli häntä 15 vuotta vanhempi. Hänellä säilyi erityinen paikka Muhammadin (rh) sydämessä.
Kuten voit huomata tutustumalla Muhammadin (rh) perhe-elämään, hän osoitti muslimiyhteisölle, että siinä ei ole mitään hävettävää tai kunniatonta ottaa vaimoksi naista, joka ei ole nuori ja seksikäs, eikä neitsyt.

Toinen esimerkki Muhammadin (rh) arvoista ja asioiden tärkeysjärjestyksestä puolisoa valittaessa on se, että ennen kuin hän avioitui Zainabin kanssa, hän oli ehdotellut, että tämä avioituisi Zaid-nimisen miehen kanssa. Ja Zainab perheineen oli ihmeissään, miten hänen kaltaisensa ylhäistä syntyperää oleva nainen voisi avioitua entisen orjan kanssa! (Joka oli muuten Muhammadin (rh) vapauttama, sillä hän taisteli orjuutta ja orjiin liitettyjä ennakkoasenteita vastaan.) Zainab ja Zaid kuitenkin avioituivat ja myöhemmin erosivat.

Ei-muslimi Annie Besant on sanonut: "Väitätkö kenties, että tämä mies, joka meni alle 25-vuotiaana naimisiin naisen kanssa joka oli häntä huomattavasti vanhempi, pysyi hänen rinnallaan 26 vuotta, ja sitten saavuttaessaan 50 vuoden iän – iän jossa ruumiin halut kuihtuvat – olisi mennyt naimisiin halujen ja himojen tyydyttämisen vuoksi? Tämä ei ole oikea tapa ja asenne tuomita ihmisiä. Ja jos katsot niitä naisia, joiden kanssa hän myöhemmin avioitui, huomaat että jokainen heistä oli syynä liittolaisuuden muodostumisessa profeetan ja eri heimojen ja niiden jäsenten välillä, heidän avioliitostaan syntyi selvä hyöty hänen uskonnolleen ja sen seuraajille, tai he olivat naisia jotka olivat suuressa suojelun ja tuen tarpeessa."

Tutustuaksemme Muhammadin (rh) avioelämään, meidän on syytä tarkastella, kuinka kauan hän ehti olla yhdessä kunkin vaimon kanssa:

En muuten lähtisi opiskelemaan islamia Wikipediasta, mutta tämä sieltä lainaamani kaavio on hyödyllinen.

Khadija ja Sawda

Ensiksi hän meni naimisiin työnantajansa Khadijan kanssa, Khadijan ehdotuksesta. Tämän kuoltua murheellista yksinhuoltajaisä Muhammadia (rh) kehotettiin uusiin naimisiin ja hänelle suositeltiin kahta eri naista: toista leskeä, Sawdah bint Zum`ahia ja neitsyttä Aisha bint Abu Bakria.
Muhammad (rh) kysyi Sawdahia vaimokseen ja tämä suostui ilomielin. Näin hän pystyi suojelemaan naista epäuskovien kidutukselta.
Kaikkialla Sawdahin ympärillä oli ihmisiä, jotka eivät voineet sulattaa hänen kääntymistä islamiin ja olivat valmiita kiduttamaan ja sortamaan tätä.
Avioliitto auttoi myös levittämään islamia, kun Muhammad (rh) näin pääsi lähemmäs Sawdahin heimoa Banu `Abd Shamsia.
Ehdotetuista vaihtoehdoista Muhammad (rh) suosi Sawdahia, koska näin hän sai kotitalouteensa emännän, joka saattoi olla äitipuoli hänen lapsilleen. Nuoresta ja kokemattomasta Aishasta olisi ollut siihen hommaan, hän ei ollut mikään perheelle omistautuja.
Avioliitto herätti ihmetystä siksi että Sawdahilla oli jo ikää, hän oli pulska, eikä häntä pidetty kauniina.

Aisha ja Hafsa

Tämän jälkeen oli Aishan vuoron ja vähän myöhemmin hän nai älykkään ja lyhyttemperamenttisen Hafsa bint Omarin. Lukija ehkä pohtii, että vaikka Aisha ei välttämättä ollut niin nuori, kuin on annettu ymmärtää, oli hän reilusti tätä nuorempi, enimmilläänkin alle 30 - samoin Hafsa oli vasta 18 - miksi Muhammadin (rh) piti heidän kanssaan päästä naimisiin? Vastaus on, että uskonnon suojelemiseksi. He elivät vielä monia vuosia Muhammadin (rh) kuoltua ja pystyivät tekemään islamiin kutsumistyötä ja levittämään miehensä elämästä tietoa, joka muuten olisi mennyt tämän kanssa hautaan. Erityisesti Aisha pystyi välittämään jälkipolville yksityiskohtaista tietoa miehensä opetuksista vielä pitkään tämän kuoltua.

Muhammadin (rh) kuoltua muslimiyhteisö ajautui kaaokseen ja hänen vaimojensa asiantuntevuudesta uskonnon säädöksissä oli hyötyä niinä vaikeina aikoina ja tietysti parempinakin aikoina.

Islamilaisen yhteisön säilyvyyden takaamiseksi Muhammadin (rh) oli syytä avioitua näiden naisten kanssa, joiden isistä tuli kalifeja hänen kuolemansa jälkeen - kalifit tarvitsivat läheiset suhteet Muhammadiin (rh).

Nämä avioliitot ajoivat ennemminkin muslimiyhteisön etuja kuin Muhammadin (rh) henkilökohtaisia etuja.

Isät olivat Muhammadin (rh) hyviä ystäviä.
Aishan isä Abu Bakr antoi mielihyvin tyttärensä käden tälle miehelle, jonka uskontoa hän oli alusta asti seurannut ja jota hän oli aina tukenut. Hafsan isä Omar oli yrittänyt naittaa tytärtään ensin kahdelle muulle hurskaalle miehelle, mutta toinen oli kieltäytynyt kuultuaan Hafsan äkäisestä luonteesta ja toinenkin oli kieltäytynyt ja inttämisen jälkeen pyytänyt lykkäystä avioliiton järjestämiselle. Tuskastunut Omar meni valittamaan tilannetta Muhammadille (rh), joka tarjoutui avioitumaan Hafsan kanssa. Isä-Omar ja tytär-Hafsa olivat tyytyväisiä.
Muhammad (rh) tarvitsi vaimokseen Aishan ja Hafsan kaltaisia viisaita ja teräviä naisia, jotka ymmärsivät uskontoa ja pysyivät hänelle uskollisina tovereina.

Zaynab bint Khuzayma

Muhammadin (rh) viidennestä vaimosta, joka tultiin tuntemaan köyhien auttamisesta, ei ole juuri säilynyt tietoa. Sen jälkeen kun hänen miehensä kuoli Badrin taistelussa, hän pyysi Muhammadia (rh) ottamaan hänet vaimokseen ja tämä suostui.

Zaynab bint Jahsh

Vuonna 627 Muhammad (rh) nai Zaynab bint Jahshin. Häntä moitittiin aivan hirveästi tämän takia mm. kristittyjen taholta, siksi, että Zaynab oli Muhammadin (rh) ottopojan ex-vaimo. Mutta Muhammadin (rh) olikin tärkeää saada tehdä näin pesäero epäuskoviin ja heidän tapoihinsa ja tuoda esiin, että islamissa adoptiopoika ei ole sama kuin biologinen poika.

Juwayriyya

Juwayriyya bint Harithin isä oli islamofobinen heimopäällikkö, joka halusi tappaa muslimit. Siksi muslimit taistelivat banu mustaliqin heimoa vastaan ja olivat ottaneet heidän naisiaan sotavangeiksi. Juwayriyya pelkäsi, että muslimit vaatisivat ylettömiä lunnaita hänen vapauttamisestaan, kun saisivat selville, kenen tytär hän oli. Niinpä hän vaati saada tavata Muhammad (rh) pyytäkseen tätä estämään niin tapahtumasta.
"Kertoisinko sinulle jotain parempaa?" Muhammad (rh) vastasi. Hän tarjoutui maksamaan Juwayriyyan lunnaat, vapauttamaan tämän ja ottamaan vaimokseen. Leskirouva Juwayriyya suostui oitis. Naimalla hänet Muhammad (rh) säästi hänen ja hänen heimonsa kurjalta kohtalolta. Banu Mustaliqin heimo saattoi nyt kunnialla kääntyä islamiin ja alkaa vetää yhtä köyttä niiden kanssa, joita vastaan he olivat ennen hyökänneet ja häpeä heidän häviöstään oli täten poissa.

(Kun avioliitto julistettiin, muslimit vapauttivat kaikki banu mustaliqilaiset sotavangit ja palauttivat heille sotasaaliin.)

Umm Salama

Umm Salama oli lahjakas ja älykäs nainen, joka oli tehnyt suuria uhrauksia islamin vuoksi. Hänen miehensä oli kuollut ja hän oli jäänyt yksin lasten kanssa ja oli todella huonossa jamassa. Niinpä Muhammad (rh) tarjoutui ottamaan hänet vaimokseen. Umm Salama oli skeptinen: "Minun kaltaiseni nainen ei ole sopiva avioliittoon. Minusta on tullut maho (hedelmätön) nainen ja olen mustasukkainen ja minulla on lapsia."
Muhammad (rh) vastasi: "Olen vanhempi kuin sinä; mitä tulee mustasukkaisuuteen, Allah poistaa sen ja mitä tulee lapsiin, Allah ja Hänen lähettiläänsä ovat vastuussa heistä."

Tämä avioliitto on yksi esimerkki siitä, kuinka Muhammad (rh) katsoi orpojen perään ja otti huolehdittavakseen puutteenalaisia leskiä yhteiskunnassa, jossa sosiaaliturvaa ja leskeneläkettä ei ollut, ja soi heille taas mahdollisuuden avioelämään ja oli heille hyvä mies.

Umm Habiba

Umm Habiba oli itsenäinen ja avarakatseinen musliminainen, joka oli nainut 'Ubaydullah bin Jahshin. Mutta sitten 'Ubaydullah vaihtoi islamin viinaan ja kuoli siihen. Umm Habiba jäi tyttärensä Habibahin yksinhuoltajaksi. Hän oli aivan yksin suuressa maailmassa ja hänen isänsä Abu Sufyan, mekkalainen heimopäällikkö, vihasi muslimeja katkerasti. Jos Umm Habiba olisi tehnyt, kuten hänen miehensä pyysi ja kääntynyt kristinuskoon, hän olisi saanut kristityiltä tukea ja hänen maalliset huolensa olisivat olleet ohi. Mutta Umm Habiba rakasti Allahia liikaa tehdäkseen sitä. Muhammad (rh) kuuli Umm Habiban ahdingosta ja riensi tarjoamaan tälle apua.

Kuolinvuoteellaan hän sanoi Aishalle: "Olet ilahduttanut minua. Allah ilahduttakoon sinua." Ja Aisha vastasi hänelle samoin.

(Myöhemmin Abu Sufyan kääntyi muslimiksi.)

Safiyya

Myös Safiyyan isä oli heimopäällikkö, joka kulmahampaat kiiluen halusi muslimit pois maailmankartalta. Isä ja Safiyya kuuluivat juutalaisen Khaybar- heimoon joka oli suostutellut Bani Qurayzan heimon pettämään Muhammadin (rh) kanssa tekemänsä rauhansopimuksen. Safiyya oli aivan pienestä asti nähnyt perheensä vihaavan muslimeja ja muslimit olivat sodassa tappaneet hänen isänsä, veljensä ja aviomiehensä ja hän oli itse sotavankina. Siellä ollessaan hän näki unen, jossa hehkuva kuu saapui Medinasta ja lähestyi Khaybaria ja putosi hänen syliinsä. "Kun olin vangittuna, aloin toivoa, että uneni kävisi toteen."

Muhammad (rh) tunsi armoa tätä naista kohtaan ja oli ainoa ihminen, joka saattoi estää Safiyyaa päätymästä orjaksi. Niinpä hän tarjosi tälle leskinaiselle vapautta ja ehdotti, että tämä kääntyisi muslimiksi ja avioituisi hänen kanssaan (siitä huolimatta, että hänen isänsä oli suunnitellut murskaavansa Muhammadin (rh) pään kivellä - muista tämä kun seuraavan kerran valitat anopistasi).
"Oi, Allahin lähettiläs, olen toivonut islamia ja vakuutuin sinusta ennen kutsuasi", Safiyya vastasi ja hänestä tuli yksi 'uskovien äideistä'. (Muhammadin (rh) vaimoja kutsutaan niin.)

Maria al-Qibtiyya

Avoitumalla Marian kanssa Muhammad (rh) muodosti poliittisen suhteen Egyptin suureen kuninkaaseen. Maria synnytti Muhammadille (rh) lapsen, joka kuoli nuorena.

Maymuna

Muhammadin (rh) elämän viimeisinä vuosina nainen nimeltä Maymuna bint al-Harith pyysi tätä aviomiehekseen. Ja tämä suostui. Maymunakin oli leski. Aisha sanoi hänestä: "Meidän joukostamme hän pelkäsi Allahia eniten ja teki eniten ylläpitääkseen sukulaissuhteita."

Kaaviossa on mainittu myös nainen nimeltä Rayhana bint Zayd. Emme itseasiassa edes tiedä varmasti, oliko hän naimisissa Muhammadin (rh) kanssa vai ei ja jos oli, en tiedä, mikä johti avioliittoon. Sen verran on kerrottu, että hänkin oli sotavanki.

Näiden naisten kanssa Muhammad (rh) oli naimisissa. He olivat hienoja naisia ja minut tekee surulliseksi, kun siitä ei puhuta, vaan ihmiset vain murehtivat moniavioisuuden eettisyyttä.

Muhammadin (rh) vaimot olivat kaikki keskenään eri heimoista tai klaaneista. Näin hän vahvisti näiden ryhmien suhteita ja sai ne vetämään yhtä köyttä eripuraisuuden sijaan.

Avioliittojen kautta Muhammad (rh) solmi myös sukulaissuhteita ympäri Arabian niemimaata. Tämä helpotti hänen profeetan tehtävänsä hoitoa, kun hän saattoi liikkua vapaasti pitkin muinaista Arabiaa ja monessa kolkassa löytyi ihmisiä, jotka pitivät häntä perheenjäsenenään.

Islamin opetuksissa puhutaan paljon avioliitosta. Siksi muslimeilla täytyy tietysti olla, mistä ottaa mallia avioelämän haasteisiin ja mistä nähdä, kuinka puolison kanssa on meneteltävä.

Moniavioisuus on täällä länsimaissa useille meistä hyvin outo asia, onhan se ymmärrettävää. Mutta maailmanlaajuisesta näkökulmasta katsottuna se ei ole outo asia. Sitä on harjoitettu niin Kiinassa, muinaisessa Kreikassa, Egyptissä, Babyloniassa kuin Assyriassa ja muslimien ohella sitä ovat harjoittaneet juutalaiset ja etenkin hindut. Jos pidät kaikkia moniavioisia tunteettomina casanovina tai jotain, olet leimannut varsin suuren joukon ihmisiä sellaisiksi. Suosittelen katsomaan ympärille ja lukemaan historiaa; se avartaa.

Ei kukaan sanonut Muhammadin (rh) elinaikana, "hei, sillä monoteisti-Muhammadilla on nytten 9 vaimoa!" Ja miksi olisikaan? Ei se ollut ihmisille mikään mahdoton ajatus ja eihän moniavioisuus lähtökohtaisesti ole naisen oikeuksista pois. Monia naisia satuttaa ajatus, että heidän miehellään olisi muita vaimoja ja joillain naisilla on huonoja kokemuksia sellaisesta, mutta jos mies pystyy kantamaan vastuunsa ja kaikkien osapuolien oikeuksia kunnioitetaan, mitään hätää ei ole. Parhaimmillaan moniavioisuus voi olla ja onkin rikastava perhemuoto, johon kaikki ovat tyytyväisiä. Aikuisilla on toisensa elämän ylä- ja alamäissä ja vaikka toistensa koko suku, lapsilla leikkiseuraa ja elämässä useampi välittävä aikuinen.
Ja siinähän miehellä riittääkin vastuuta, että pitää useamman vaimon tyytyväisenä ja huolehtii mahdollisista isän velvollisuuksistaan. Jos todella luulet, että Muhammad (rh) kokosi naishaaremia, jotta hänellä olisi helppoa ja hauskaa, mietipä uudelleen.

Kun miehellä on useita vaimoja, toisinaan he eivät juuri ole tekemisissä toistensa kanssa, toisinaan he asuvat samassa talossa. Islamin mukaan miehen tulee hankkia vaimoilleen eri asunnot, jos nämä sitä vaativat, mutta he saavat asua samassakin talossa. Joillekin ihmisille yksi tapa sopii paremmin, toisille toinen.
Jos naiset asuvat samassa talossa, islamin mukaan miehen tulee tyydyttää heidän seksuaaliset tarpeensa yhdelle vaimolle kerrallaan ja niin että muut vaimot eivät ole kuulemassa, eivätkä näkemässä.

Olen tehnyt nyt oman osuuteni; nyt on sinun vuorosi. Saat muodostaa omat johtopäätöksesi siitä, oliko Muhammad (rh) tunteeton casanova, joka keräsi naisia kuin postimerkkejä vain nussiakseen heitä vai oliko hän hyvä mies lukuisille puolisoilleen, joiden kanssa avioitumiseen hänellä oli syynsä.
Se, mihin näkemykseen päädyt, kertoo myös aina jotain sinusta.