Etusivu

Perususkomukset ja perusteet
Mikä on islam?
Mitä ei-muslimit sanovat islamista ja Muhammadista?
Profeettojen tarinat
Lopun ajat

Muita asioita
Muslimin luonne ja käytös
Avioliitto ja perhe
Koulutus
Luonnon ja eläinten suojelu
Terveydenhuolto
Koraanin ihmeet

Väärinkäsitykset
Terrorismi ja jihad
Aishan ikä
Muhammadin moniavioisuus
Kunniamurhat
Naisten asema
Islamin suhtautuminen muihin uskontoihin
Orjuus
"Oudot" Koraanin jakeet ja hadithit
Muita usein kysyttyjä kysymyksiä

Linkit muualle
Koraani suomeksi
Hadith suomeksi
Muuta tietoa

Islaminusko

Mikä on islam?
Muhammad (rauha hänelle) ei perustanut islamia
Islamin perususkomukset
Islamin harjoittamisen peruspilarit
Kuka on Allah?
Kuka oli Muhammad (rauha hänelle)?
Muhammadin (rh) elämä lyhyesti

Mikä on islam?
Islam on uskonto ja elämäntapa, joka perustuu Allahin palvontaan. Sana islam tulee termistä "sä-lä-mä", johon liittyy kolme eri käsitettä: rauha, alistuminen ja puhtaus. Islaminuskoisen eli muslimin tulee alistua Allahille ja yksin Allahille. Sana "Allah" on arabian kieltä ja tarkoittaa "Jumala".
Islamin uskonnolliset tekstit ovat Koraani, johon on koottu Profeetta Muhammadin (rauha hänelle) Jumalalta saamat ilmoitukset sekä hadith-kirjat, joihin on koottu perimätietoa siitä, mitä Muhammad (rh) on eläissään tehnyt ja sanonut. Niistä löytyvät kaikki, mitä islamin uskonto sisältää. Vaikka muslimit uskoisivat johonkin asiaan tai tekisivät jotain, se ei kuulu islamiin, ellei sitä ole kirjattu Koraaniin tai haditheihin.

Rukous, Koraanin opiskelu ja uskonnosta kertominen muille ovat Jumalan palvontaa. Myös sairaiden luona vieraileminen, seksin harrastaminen puolison kanssa ja lasten vieminen puistoon ovat palvontaa. Itsensä hakkaaminen tai tarpeellisen ravinnon ja unen kieltäminen itseltä eivät koskaan ole palvontaa.

Muhammad (rauha hänelle) ei perustanut islamia
Monilla ihmisillä on sellainen virheellinen käsitys, että islam olisi Muhammadin (rh) perustama uskonto, jota olisi alettu harjoittaa vasta 600-luvulla Arabian niemimaassa. Tosiasiassa jo maailman ensimmäinen ihminen, profeetta Adam, oli muslimi ja hänen ajoiltaan saakka on ollut ihmisiä, jotka ovat palvoneet Allahia ja eläneet Hänen tahtonsa mukaisesti. Noilta ajoilta saakka Allah on valinnut ihmisten joukosta profeettoja, joiden tehtävänä on ollut levittää sanaa Hänestä ja jotka kaikki opettivat samaa uskontoa:

Hän on teille määrännyt saman uskonnon, jonka Hän asetti Nooalle, saman, jonka Me olemme ilmoittanut sinulle ja määrännyt Aabrahamille, Moosekselle ja Jeesukselle ja joka kuuluu: "Pysykää kuuliaisina uskonnollenne ja välttäkää hajaannusta." (Koraani 42:13)

Siinä, missä aiemmat profeetat opettivat vain omaa kansaansa, profeettojen sinetti Muhammad (rh) lähetettiin opettamaan koko ihmiskuntaa, johdattamaan heidät pimeydestä valoon. Se tapahtui näin: hän oli pohdiskelemassa Hira-vuorella, kum hänen eteensä ilmestyi valtaisa enkeli, joka osoitti kirjakäärön ja vaati: "Lue!"
"En minä osaa lukea", säikähtänyt Muhammad (rh) vastasi.
Olento jatkoi käskemistään ja jatkoi sitten:
"Lue julki Herrasi nimeen, joka on luonut..."
Hän oli enkeli Gabriel, joka oli tullut paljastamaan Koraania.

Islamin perususkomukset

Islamiin kuuluu kuusi perususkomusta:
1) usko Jumalaan: Jumala, Allah on yksi. Hän on luonut meidät ja koko tämän maailman. Hän on kaikkinäkevä, armelias armahtaja, hyvyyden antaja, kaikkein anteeksiantavaisin, loistava, lempeä, suojelija, oikealle tielle saattava. Hän on aina ollut olemassa ja tulee olemaan.

2) usko enkeleihin: enkelit ovat kookkaita, tahdottomia Jumalan palvelijoita. Niitä ei voi nähdä paljaalla silmällä, mutta joskus ne voi aistia. Enkelit on luotu valosta, siinä missä ihmiset on luotu maasta ja jinnit tulesta. Eri enkeleillä on monenlaisia tehtäviä, on olemassa mm. Kirjoittavat enkelit, jotka merkitsevät ylös ihmisen hyvät ja pahat teot, Kuoleman enkeli, joka hakee ihmisten sielut kuoleman tullessa, enkelit, jotka ovat vastuussa sikiöstä kohduissa, enkeli, joka vartioi Helvetin tulta, jne.

3) usko Jumalan lähettämiin kirjoihin: Jumala on aikojen saatossa lähettänyt alas monia kirjoja, kuten Koraanin Muhammadille (rh), Evankeliumit Jeesukselle (rh), Tooran Moosekselle (rh), Psalmit Daavidille (rh), jne. Ne ovat kaikki alunperin olleet totta, mutta niistä vain Koraani on säilynyt muuttumattomana Jumalan sanana, muihin ihmiset ovat sekoittaneet omia kirjoituksiaan.

4) usko profeettoihin ja sanansaattajiin: he olivat ihmisiä, joille Jumala antoi tehtäväksi levittää sanaa ja varoittaa Hänestä. Heitä olivat mm. Adam, Nooa, Loot, Joosef, Jeesus ja Muhammad (rauha heille). Aiemmat profeetat lähetettiin vain omille kansoilleen, mutta Muhammad (rh) lähetettiin koko ihmiskunnalle. Hänen jälkeensä ei ole tullut, eikä voi tulla enää lisää profeettoja. Lisää tietoa profeetoista.

5) usko Tuomiopävään ja ylösnousemukseen: maanpäällinen elämä on vain valmistautumista tuonpuoleiseen elämään. Tuomiopäivänä maailma tuhoutuu ja Jumala herättää kaikki uuteen, päättymättömään elämään ja laittaa vastuuseen huonoista teoista, osoittaa suurta armoaan ja lempeyttään palkiten hyväntekijät. Tuomiopäivää edeltää Lopun ajat, jolloin mm. Anti-Kristus ilmestyy aiheuttamaan korruptiota maailmaan.
Kaikki ihmiset määrätään Paratiisiin tai Helvettiin. Tietoa Paratiisista tässä.

6) usko kohtaloon: Jumala on määrännyt kaiken ennalta. Ennen kuin Hän luo jotain, Hän tietää tarkalleen, millaiseksi Hän sen luo. Hän tietää tarkalleen, milloin synnymme, milloin kuolemme ja mitä tulemme tekemään elämässämme. Hän on kuitenkin antanut meille vapaan tahdon, emmekä siis tosiaankaan voi syyttää Häntä pahoista teoistamme.

Islamin harjoittamisen peruspilarit

1) Uskontunnustus: "Minä todistan, ettei ole muuta jumala kuin Allah, ja Muhammad on Hänen sanansaattajansa" tai tarkemmin ilmaistuna "millään muulla ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin yksin Allahilla".

Luulevatko ihmiset, että heidät sanottuaan "Me uskomme", jätetään rauhaan koettelematta?
(Koraani 29:2)

2) Rukous: muslimin pitää rukoilla viisi kertaa vuorokaudessa. Rukouksessa ylistetään Jumalaa, palvotaan Jumalaa, pyydetään Jumalalta anteeksi syntejä. Rukoukset osoitetaan suoraan Jumalalle ja vain Hänelle. Jos haluat rukoilla jotain Hänen lisäkseen tai haluat rukoilla Häntä jonkin välittäjien, välikäsien kautta, voit hylätä islamin (tai olet tehnyt niin jo).
Lisää; tietoa rukouksesta ja rukouspesusta.

3) Paasto: muslimin pitää paastota joka vuosi Ramadan-kuukauden valoisana aikana, paitsi jos hän ei siihen raskauden tai muun syyn takia pysty.

4) Almuvero: muslimin pitää maksaa vuosittain tietty summa köyhien auttamiseen.

5) Pyhiinvaellus: muslimin pitää ainakin kerran elämässään pyhiinvaeltaa Saudi-Arabiaan Mekan kaupunkiin, jossa Muhammad (rh) syntyi, jos terveys ja rahavarat riittävät matkan tekemiseen.


Kuka on Allah?
Allah on Yksi, Ainoa. Hänellä ei ole lapsia, eikä vanhempia. Hänellä ei ole ketään vertaista.
On Hänen arvolleen täysin sopimatonta, että Hän söisi, joisi, ottaisi ruumiin - Hän on kaukana sellaisesta.
Hän ei tarvitse ketään, eikä mitään, mutta kaikki tarvitsevat Häntä. Hän on luonut kaiken. Hän tekee, mitä haluaa.
Hänelle kuuluu kaikki palvonta. Hänelle kuuluvat kaikki kauneimmat nimet. Hän ei tee mitään väärää, eikä turhaa.
Allah ei koskaan kuole. Hän on aina ollut olemassa ja tulee olemaan. Ennen Häntä ei ollut mitään.
Hän antaa elämän ja Hän antaa kuoleman. Kaikki on Hänen hallussaan. Hän päättää kohtalosta. Hän tietää kaiken ja pystyy kaikkeen.
Hän on Oikealle polulle johdattaja, Tuomari, Oikeudenmukainen, Ankara, Rakastava, Lempeä. Hän on enemmän kuin kukaan meistä voi käsittää.

Kuka oli Muhammad (rauha hänelle)?
Hän oli Jumalan viimeinen profeetta.
Hän oli luonteeltaan hyvin vaatimaton ja nöyrä. Hän oli hellin aviomies ja lempein isä, jonka kuvitella saattaa.
Hänen kotonaan ei ollut ylimääräistä ruokapalaa, sillä hän antoi kaiken köyhille.
Hänen palveluspoikansa palveli häntä 10 vuotta, eikä hän sinä aikana kertaakaan moittinut tätä kertaakaan.
Hän vaati, että kaikkein alhaisimpina pidetyille orjille on annettava samaa ruokaa ja vaatteita, kuin heidän isäntänsä pitävät ja seuralaisineen hän vapautti kymmeniä tuhansia orjia.
Hän lopetti arabien pitkän perinteen, tyttövauvojen elävältä hautaamisen.

Muhammadin (rh) elämä lyhyesti
- Hän syntyi quraish-heimoon vuonna 570 Arabian niemimaalla, Mekan kaupungissa, nykyisen Saudi-Arabian alueella.

- Isä kuoli ennen hänen syntymäänsä tai pian sen jälkeen. Äiti kuoli, kun hän oli 6. Hän kasvoi sukulaisten luona.

- Hän teki töitä varakkaalle leskelle, Khadijalle, joka oli menestyvä liikenainen.

- Vuonna 595 hän meni naimisiin tämän kanssa.

- Vuonna 610, kun Muhammad (rh) on mietiskelemässä Hira-vuorella, enkeli Gabriel ilmestyy hänelle ja paljastaa ensimmäiset Koraanin säkeet: "Lue julki Herrasi nimeen, joka on luonut..." (96:1) Tämä on Jumalan puhetta, jonka Hän paljastaa enkeli Gabrielin kautta. Muhammad (rh) pelästyy kovasti ja menee kertomaan vaimolleen Khadijalle (oA), joka tukee häntä. Muhammad (rh) alkaa uskoa olevansa Jumalan sanansaattaja, kuten Jumala on ilmoittanut.

- Muhammad (rh) viettää 10-15 vuotta Mekassa ja saa jonkin verran ihmisiä kääntymään islaminuskoon. Hän saa lisää ilmestyksiä, joissa kielletään varastamasta ja tekemästä aviorikosta ja käsketään peseytymään ja rukoilemaan. Hän opettaa nämä asiat muslimeille.

- Muslimit saavat osakseen vainoa ja pilkkaa. Muhammadin (rh) setä puolustaa häntä, vaikkei itse uskokaan Allahiin. Muhammad (rh) lähettää muslimeja Etiopiaan nauttimaan maan johtajan suojelusta.

- Muhammad (rh) ja kourallinen muslimeja siirtyvät Medinan kaupunkiin vuonna 622. Tästä alkaa islamilainen ajanlasku. Tämä maastamuutto tunnetaan nimellä "hijra" ja siihen osallistuneet Mekan muslimit tunnetaan nimellä "muhajirun".

- Medinassa, vuonna 632 Muhammad (rh) sairastuu ja kuolee vaimonsa 'Aishan sylissä.