Etusivu
Usein kysytyt kysymykset

Perususkomukset ja perusteet
Mikä on islam?
Mitä ei-muslimit sanovat islamista ja Muhammadista?
Profeettojen tarinat
Lopun ajat

Muita asioita
Muslimin luonne ja käytös
Avioliitto ja perhe
Koulutus
Luonnon ja eläinten suojelu
Terveydenhuolto
Koraanin ihmeet

Väärinkäsitykset
Terrorismi ja jihad
Aishan ikä
Muhammadin moniavioisuus
Kunniamurhat
Naisten asema
Islamin suhtautuminen muihin uskontoihin
Orjuus
"Oudot" Koraanin jakeet ja hadithit

Linkit muualle
Koraani suomeksi
Hadith suomeksi
Muuta tietoa

Kunniaväkivalta

Kunniamurhassa yhteisö, usein perhe tai suku, kokee jonkun jäsenensä aiheuttaneen häpeää sille ja asian korjaamiseksi se murhaa jäsenensä tai järjestää tämän murhan. Islamin näkökulmasta kunniaväkivalta on järjetöntä ja kaikissa muodoissaan kiellettyä.

Mutta sen palkka, joka tahallisesti surmaa uskovaisen, on iankaikkisesta oleva Helvetti, sillä Jumala on vihastunut häneen, kironnut hänet ja valmistanut hänelle peloittavan rangaistuksen.
(Koraani 4:93)

Tämän johdosta annoimme Israelin lapsille säädöksen, että kuka ikinä ottaa hengiltä ihmisen muutoin kuin verikostoksi tai pahuuden ehkäisemiseksi maassa, hän on kuin olisi tappanut kaikki ihmiset
(Koraani 5:32)

Joskus kunniaväkivaltaa perustellaan uhrin sellaisella käytöksellä, joka ei edes ole islamissa kiellettyä. Joskus uhri voi olla hyvin nuori tyttö tai poika, eivätkä lapset islamissa ole vastuussa teoistaan, kuten aikuiset. Ja jos täysi-ikäinen uhri olisikin tehnyt jotain kiellettyä, kuten syyllistynyt vapaaehtoisesti aviorikoksen tai esiaviolliseen seksiin, ei se oikeuta kunniaväkivaltaa. Ensinnäkin rikoksesta täytyy olla painavat todisteet - mitkään huhupuheet eivät riitä:

Kun tämän panettelun kuulitte, miksi eivät uskovaiset miehet ja naiset uskoneet hyvää omasta kansastaan ja sanoneet: »Tämä on selvästi valheellinen syytös.» Miksi panettelijat eivät tuoneet neljää todistajaa tuekseen? Sillä kun he eivät esittäneet todistajia, he ovat Jumalan silmissä valehtelijoita.
(Koraani 24:12-13)

Toisekseen islamissa ei ole omankädenoikeutta. Rangaistukset voi laittaa täytäntöön vain oikeuslaitos. Tässä F. Lundströmin artikkeli islamin kannasta kunniamurhiin:
http://islamsuomi.wordpress.com/

Tietoa islamin suhteesta kunniamurhiin englanniksi

muuten kuin kostaakseen murhan tai estääkseen pahuuden leviämisen maassa, on kuin hän olisi tappanut kaikki ihmiset (Koraani 5:32)

Sheikki Ahmad Kutty, senioriluennoitsija ja islaminoppinut Islamic Institute of Torontosta (Toronton Islamilaisesta Instituutiosta), Ontariosta, Kanadasta, sanoo:
"Islamissa ei ole sellaista käsitettä kuin 'kunniatappaminen'. Islam pitää jokaista sielua korkeassa arvossa, eikä hyväksy mitään rikosta siinä. Se ei salli ihmisten ottaa lakia omiin käsiinsä ja johtaa oikeutta, koska sellainen johtaisi kaaokseen ja laittomuuteen. Näin ollen, tähän perustuen, islam ei hyväksy sellaisia tappoja.

Ensinnäkin, kun joku tapetaan rangaistukseksi, oikeuslaitokselta täytyy tulla siitä sitova määräys. Yksilöillä itsellään ei ole valtaa tuomita tapauksia, eikä antaa rangaistuksia. Näin ollen muslimin ei pidä rangaista kunniamurhaamalla, koska se johtaisi viidakon lakiin. Sivistynyttä yhteiskuntaa ei voi pyörittää sellaisilla laeilla."

Sheikki `Atiyyah Saqr, Al-Azhar Fatwa Committeen entinen johtaja sanoo:
"Kuten kaikki muutkin uskonnot, islam kieltää tiukasti murhan ja tappamisen ilman laillista oikeutusta. Allah, Kaikkein Korkein, sanoo: 'Mutta sen palkka, joka tahallisesti surmaa uskovaisen, on iankaikkisesta oleva Helvetti, sillä Jumala on vihastunut häneen, kironnut hänet ja valmistanut hänelle peloittavan rangaistuksen.' (4:93)
Niin kutsuttu 'kunniatappaminen' perustuu tietämättömyyteen ja moraalien ja lakien epäarvostukseen, eikä sitä voi lakkauttaa kuin kurinpidollisilla rangaistuksilla.

On sanomattakin selvää, että ihmiset eivät saa ottaa lakia omiin käsiinsä, vaan on muslimivaltion ja siihen kuuluvien elinten velvollisuus ylläpitää rauhaa, turvallisuutta, jne., ja estää kaaosta ja epäjärjestystä hiipimästä muslimiyhteiskuntaan."

Erinomainen muslimioppinut sheikki Muhammad Al-Hanooti, North American Fiqh Councilin (Pohjois-Amerikan Lakioppineuvosto) jäsen, lisää:
"Islamissa ei ole tilaa epäoikeutetulle tappamiselle. Jopa annettaessa kuolemantuomiota, vain hallitus voi soveltaa lakia juridisten prosessien kautta [kansankielellä ilmaistuna: oikeudenkäynti vaaditaan, ei omankädenoikeutta]. Kellään ei ole valtaa panna lakia täytäntöön, paitsi viranomaisilla, jotka ovat siitä vastuussa.
Kunniatappaminen on väärä kulttuurillinen perinne. Se on epäoikeudenmukainen ja epäinhimmillinen teko. Sen tyyppinen murhaaja ansaitsee rangaistuksen."

Profeetta (sallalahu aleihi wassalam) sanoi:
”Älkää tappako yhtään vanhusta, lasta tai naista.”

Hudhayfah sanoi:
”Profeetan (saws) aikana oli asioita, jotka tekivät niitä toistaneesta miehestä tekopyhän loppuelämäkseen. Nyt kuitenkin kuulen näitä samoja asioita toistettavan 10 kertaa päivässä (eikä kukaan tunnu välittävän.” Eräs oppinut mies sanoi: ”Tekopyhyyttä lähimpänä on se, joka uskoo olevansa vapaa siitä.”

Malikin Muwattavassa sanotaan
"Älä tutki ihmisten vikoja aivan kuin olisit Herra. Tutki sen sijaan omia vikojasi aivan kuin olisit orja."

Imam Abu Abd ’r-Rahman Muhammad ibn Al-Husayn As-Sulami (rh)
sanoi Kitaab ’Uyuub ’n-Nafsissa: ”Itsen (nafs) vikojen joukossa on toisten ihmisten vikojen etsiminen ja sokeus omia vikoja kohtaan.”