Oudot kohdat

Kokoan tänne Koraanin jakeita ja haditheja, joihin näen toistuvasti kaivattavan selitystä, tms. Olen kirjoittanut blogiini toisen kirjoituksen Koraanin väitetyistä ristiriidoista, johon olen koonnut kaikki Koraanin kohdat, joiden on väitetty olevan ristiriitaisia ja selittänyt ne.

Koraani:
2:62: (Koraaniin) uskovat ja myöskin ne jotka ovat juutalaisia, kristittyjä
2:65: Muuttukaa halveksituiksi apinoiksi
2:223: Vaimonne ovat teidän peltonne
4:11: Miehinen perillinen 5:69: Niiden suhteen, jotka uskovat (Koraaniin), sekä juutalaisten ja sabealaisten - katso 2:62

Hadith:
Olette tehneet meistä koiria Kun mies kutsuu vaimoaan sänkyyn ja hän ei tule, ja aviomies viettää yön vihaisena, enkelit kiroavat naista aamuun asti

2:62: (Koraaniin) uskovat ja myöskin ne jotka ovat juutalaisia, kristittyjä, saabalaisia, jos he uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään ja elävät hurskaasti, saavat totisesti palkkansa Herransa luona; ei mikään pelko valtaa heitä, eikä heidän tarvitse murehtia.

5:69: Niiden suhteen, jotka uskovat (Koraaniin), sekä juutalaisten ja sabealaisten samoin kuin kristittyjen suhteen olkoon niin, että joka uskoo Jumalaan ja ylösnousemuksen päivään ja tekee hyvää, sitä ei pelko valtaa eikä hän joudu murheeseen.

Moni pohtii, ovatko nämä ristiriidassa toisten jakeiden kanssa, jossa luvataan Paratiisi vain muslimeille ja kielletään se muilta. Näin ei kuitenkaan ole, sillä nämä jakeet viittaavat juutalaisiin ennen Jeesusta (rauha hänelle), kristittyihin ennen Muhammadia (rauha hänelle) ja saabalaisiin, jotka seurasivat oman aikansa profeettaa. Kullakin kansalla on ollut velvollisuus seurata oman aikansa profeettaa ja niinpä Allahin profeetan Mooseksen (rh) kansasta ne, jotka uskoivat Moosekseen (rh), olivat oikeauskoisia muslimeita, Jeesuksen (rh) kansasta ne, jotka uskoivat Jeesukseen (rh), olivat oikeauskoisia muslimeita, jne.

Abu Huraira on kertonut Allahin lähettilään (rh) sanoneen:
"Kautta sen, jonka käsissä Muhammadin elämä on, yksikään juutalainen tai kristitty, joka kuulee minusta, mutta ei usko siihen, mikä on lähetetty minulle ja kuolee siinä tilassa (epäuskossa), tulee olemaan yksi Helvetin tulen asukkaista."
(Muslim, kirja 1, Hadith 284)

Islaminusko.tumblrissa (ei minun sivuni) on käännetty katkelma al-Tabarin tafsirista, joka kuuluu näin:

Al-Suddi on kertonut: ”Tämä jae (Uskovat ja myöskin ne jotka ovat juutalaisia, kristittyjä, saabalaisia, jos he uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään ja elävät hurskaasti…) laskeutui kertomaan Salman al-Farisin seuralaisista, kristityistä askeeteista.
Kerran hänen tarinoidessaan profeetalle tulivat hänen vanhat seuralaisensa puheeksi. Hän kuvaili heitä profeetalle: ”Heillä oli tapana rukoilla ja paastota. He uskoivat sinuun ja antoivat todistuksensa, että sinä tulisit vielä lähetetyksi profeettana.”
Kun hän sai vietyä ylistyksensä loppuun, Allahin profeetta sanoi hänelle: ”Salman, he ovat tulen asukkaita.” Tätä oli Salmanin vaikea kestää, joten Allah lähetti alas tämän jakeen.
Juutalaisten usko oli pitää kiinni Toorasta ja Mooseksen sunnasta Jeesuksen tuloon asti. Kun Jeesus sitten tuli, oli Toorasta ja Mooseksen sunnasta itsepintaisesti kiinni pitävän kohtalona tuhoutua.
Ja kristittyen usko oli pitää kiinni Evankeliumista ja Jeesuksen tuomista uudistuksista; joka näin teki, oli oikea uskova Muhammadin tuloon asti. Ken heistä ei sitten seurannutkaan Muhammadia ja jättänyt Evankeliumia ja Jeesuksen sunnaa, oli tuomittu tuhoutumaan.”
Ibn Abi Hatim on sanonut: ”Samaan tapaan on raportoitu Sa’id ibn Jubairin kertoneen.”

2:65 Tehän tiedätte joukossanne ne, jotka rikkovat sapatin ja joille Me sanoimme: »Muuttukaa halveksituiksi apinoiksi!»

Ibn Kathirin tafsiirissa kerrotaan seuraavaa:
Tämä jae tarkoittaa: Oi, juutalaiset! Muistakaa, että Allah lähetti kidutuksensa kylään, joka ei totellut Häntä ja jonka ihmiset rikkoivat lupauksensa ja sitoumuksensa noudattaa sapattia. He alkoivat käyttää petollisia keinoja välttääkseen sapattia, laittamalla verkkoja ja köysiä kalastaakseen ennen sapattia. Kun kalaa tuli runsaasti lauantaina, kuten tavalllista, he olivat juuttuneina verkkoihin ja köysiin lopun lauantaita.

Yön aikana juutalaiset kokosivat kalat ennen kuin sapatti oli päättynyt, Kun he tekivät niin, Allah muutti heidät ihmisistä apinoiksi, eläimiksi, jotka ovat lähimpänä ihmisiä. Heidät pahat tekonsa ja petoksensa näyttivät laillisilta pintapuolisesti katsottuna, mutta todellisuudessa he olivat kieroutuneita. Tämän takia heidän rangaistuksensa oli yhteensopiva heidän rikoksensa kanssa.

Al-`Awfi raportoi tafsiriissaan Ibn Abbasilta, että tämä sanoi: »Muuttukaa halveksituiksi apinoiksi!» tarkoittaa: "Allah muuttaa heidän ruumiinsa apinoiden ja sikojen ruumiiksi. Nuoret ihmiset muuttuivat apinoiksi ja vanhat sioiksi."

Shayban An-Nahwi raportoi, että Qatadah kommentoi sen tarkoittavan:
"Nämä ihmiset muuttuivat uliseviksi, hännällisiksi apinoiksi, oltuaan miehiä ja naisia."

2:223: Vaimonne ovat teidän peltonne, joten tulkaa viljelyksillenne, miten haluatte.
(Your wives are a place of sowing of seed for you, so come to your place of cultivation however you wish and put forth [righteousness] for yourselves. Käännöksestä: Saheeh International English)

2:223: Vaimonne ovat teidän vaimonne, käykää vainiollanne mielenne mukaan, mutta suorittakaa myös ensin jotakin hyvää sielujenne puolesta.

Tämä jae tarkoittaa, että anaaliseksi on kielletty. Lisääntyminen edellyttää, että mies menee naisen "pellolle", mutta jos mies menisi naisen anukseen, se ei olisi pelto, koska eihän siellä mikään kasva.

Tämä ei tarkoita, että seksiä saisi harrastaa vain lisääntymistarkoituksessa: islamissa on suositeltavaa harrastaa sitä muutenkin ja ehkäisyn käyttö sallittua.

Sayyid Abul Ala Maududi kirjoittaa tafsiirissaan: "Allah ei ole luonut naisia vain miesten nautinnoksi ja viihdykkeeksi. Näiden kahden välinen suhde on vakava suhde, kuten maanviljelijän ja hänen peltonsa. Maanviljelijä ei mene pelolleen vain virkistäytymisen ja nautinnon vuoksi, vaan saadakseen tuottoa siitä. Samalla tavalla miehen tulee mennä vaimonsa luo tuottamaan lapsia.
Allahin laki ei kuitenkaan koske viljelysmetodia, mutta vaatii, että mies menee pellolleen, eikä muualle [naisen anukseen] ja omalle pellolleen."

Ibn Kathirin tafsiirissa kerrotaan myös: "Tämä viittaa Al-Farjiin (vaginaan), kuten Ibn `Abbas, Mujahid ja muut oppineet ovat sanoneet. Näin ollen, anaaliseksi on kielletty."

Transliteraatio:
Nisaokum harthun lakum fatoo harthakum anna shitum waqaddimoo lianfusikum waittaqoo Allaha waiAAlamoo annakum mulaqoohu wabashshiri almumineena

Linguisticmiracle.com-sivusto kertoo:
Sana "harthun" tarkoittaa kirjaimellisesti viljaa.
Se on paikka, jossa kasvatetaan siemeniä ja niitetään siitä saatu hyöty. Samalla tavalla puoliso on sallittu sinulle. Hänestä saat lapsia ja niität heistä hyödyn ottamalla oikeat tavat varmistaaksesi, että heitä kasvatetaan oikein, kuten oikeilla tavoilla varmistaisit, että viljasi ovat kasvaneet ja pysyneet hyvänä.

Ahmadin hadith-kokoelmassa kerrotaan, että Ibn 'Abbas (olkoon Allah tyytyväinen häneen) sanoi: "Ansarit, jotka olivat olleet monijumalaisia, asuivat juutalaisten kanssa, jotka kuuluivat Kirjan kansaan."
Ansarit ajattelivat juutalaisten olevan heitä tietäväisempiä ja seurasivat juutalaisten esimerkkiä monissa asioissa. Kirjan kansa tapasi rakastella vaimojaan sivulta päin, sillä tämä oli vaatimattomin tapa naiselle ja ansarit seurasivat heidän esimerkkiään siinä asiassa. Toisaalta quraish-heimolaiset rakastelivat vaimojaan avoimemmin. He yhtyivät heihin edestä, takaa tai makasivat littanana.
Kun mekkalaiset tulivat Medinaan Hijran aikaan, yksi heistä avioitui ansarinaisen kanssa ja alkoi tehdä hänen kanssaan niin. Nainen paheksui sitä ja sanoi: "Meitä lähestyttiin vain sivulta päin, joten tee niin."
Tästä kinasta tuli hyvin vakava, kunnes se kantautui Profeetan (rauha hänelle) korviin. Joten Allah Kaikkivaltias paljasti: "Vaimonne ovat teidän peltonne, joten tulkaa viljelyksillenne, miten haluatte."

4:11: Jumala määrää lastenne suhteen: Miehinen perillinen saakoon yhtä paljon kuin kaksi naispuolista yhteensä

Koraanissa on toinen jae, joka määrää perheen elatusvelvollisuuden miehelle. Miehen tilipussista maksetaan ruoka, vaatteet ja muu eläminen ja jos nainen käy töissä tai muuten saa rahaa, hän saa käyttää ne, mihin haluaa, eikä miehellä ole oikeutta niihin kajota.
Tuosta järjestelystä ei kuitenkaan ole pakko pitää kiinni, vaan aviopari voi vaikka halutessaan sopia, että nainen käy töissä ja mies on kotona lasten kanssa. Lähtökohta on kuitenkin se, että islamin mukaan naisella pitäisi olla oikeus siihen, että häntä elätetään, eikä hänen tarvitse käyttää omia mahdollisia tulojaan itsensä tai perheensä elättämiseen.

Eikö ole järkevää, että miehet perivät enemmän, kun miehen rahoilla ne naiset ruokitaan ja muuten elätetään? Eikö muunlainen määräys olisi sangen typerää?
Kun Koraani määräsi naisille perimäoikeuden jo 600-luvulla, Ruotsi-Suomessa kaupunkien naiset saivat miesten kanssa yhtäläiset perimäoikeudet vuonna 1350 ja maaseudun naiset vasta vuonna 1878.

Käännetty Ibn Kathirin tafsiirista.
Abu Ja`far Ar-Razi sanoi, että Ar-Rabi` bin Anas sanoi, että Abu Al-`Aliyah kommentoi sitä, mitä Allah sanoi:
"Taistelkaa Jumalan retkellä niitä vastaan, jotka vastaanne sotaa käyvät" (2:190)
Abu Al-`Aliyah sanoi: "Tämä on ensimmäinen jae taistelemisesta, joka paljastettiin Medinassa. Sen jälkeen, kun se paljastettiin, Allahin lähettiläs taisteli vain niitä vastaan, jotka taistelivat häntä vastaan ja vältti ei-taistelijoita. Myöhemmin Suura Bara'ah (Koraanin 9. luku) paljastettiin."
`Abdur-Rahman bin Zayd bin Aslam sanoi amoin, sitten hän sanoi, että tämän jakeen kumosi myöhemmin tämä:
"Surmatkaa heidät, missä heidät tapaattekin" (2:191)
Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, koska Allahin lausunto
"ne, jotka taistelevat teitä vastaan" koskee vain vihollisia, jotka taistelevat islamia ja muslimeja vastaan. Joten jae tarkoittaa "taistelkaa niitä vastaan, jotka taistelevat teitä vastaan, täsmälleen, kuten Allah sanoo toisessa jakeessa: "...taistelkaa pakanoita vastaan, kuten he taistelevat teitä kaikkia vastaan." (9:36)
Tämän takia Allah sanoo myöhemmin jakeessa:
"Surmatkaa heidät, missä heidät tapaattekin, ja karkoittakaa heidät joka paikasta, mistä he ajoivat pois teidät" (2:191) tarkoittaen: "Teidän energianne pitäisi käyttää taistelemaan heitä vastaan, niin kuin heidän energiansa käytetään teitä vastaan taistelemiseen ja heidän karkottamiseensa alueista, joista he ovat karkottaneet teidät, tasa-arvon lain rangaistuksena."

Hämmennystä herättä hadith, jossa Profeetan (rauha hänelle) vaimo 'Aisha sanoo joillekin muslimeille: "Olette tehneet meistä (naisista) koiria." Kokonaisuudessaan tämä hadith menee näin:
'Aisha kertoi: "Kolme asiaa, jotka mitätöivät rukouksen, mainittiin minulle. He sanoivat: 'Rukouksen mitätöi koira, aasi ja nainen (kun he kulkevat rukoilevan ihmisen ohi)."
Sanoin: "Olette tehneet meistä (naisista) koiria. Näin Profeetan rukoilevan kun makasin sängylläni hänen ja Qiblan (rukoussuunan) välillä. Aina kun tarvitsin jotain, hipsin vaivihkaa pois, sillä en halunnut olla häntä päin."

(Bukhari, vol 1, kirja 9, hadith 490)

Tässä 'Aisha keskusteli joidenkin muslimien kanssa, jotka eivät tienneet, mikä mitätöi rukouksen. 'Aisha kertoi tietävänsä, mitkä sen mitätöivät. Nämä muslimit sanoivat, että kun nainen tai koira tai aasi kulkee rukoilevan ihmisen ohi, rukous mitätöityy. 'Aisha korjasi heidän erehdyksensä sarkasmilla, sanomalla, että he ovat tehneet naisista koiria ja hän sanoi, että kun Profeetta rukoili yöllä vapaaehtoisia rukouksiaan hänen huoneeseen, hänen sänkynsä, jossa hän - 'Aisha - makaili, oli Profeetan edessä. Näin ollen nämä muslimit olivat väärässä: rukous ei mitätöidy sillä, että nainen on rukoilijan edessä.

Muut Bukharin hadithit vahvistavat tämän.

'Aisha kertoi: "Profeetta tapasi rukoilla, kun nukuin sängyssä hänen edessään. Aina kun hän halusi rukoilla Witrin, hän herätti minut ja rukoilin Witrin.
(Bukhari, vol 1, kirja 9, hadith 491)

'Aisha kertoi: "Tapasin nukkua Allahin apostolin edessä jalkojeni ollessa vastapäätä Qiblaa (jalat olivat Profeetan edessä); ja aina kun hän kumartui maahan, hän työnsi jalkojani ja aina kun hän nousi ylös, oikaisin jalkani."
'Aisha lisäsi: "Noina päivinä taloissa ei ollut lamppuja."
(Bukhari, vol 1, kirja 9, hadith 492)

'Aisha kertoi: "Allahin apostoli tapasi nousta yöllä rukoilemaan, kun minä makasin hänen ja Qiblan välissä hänen perheensä sängyssä."
(Bukhari, vol 1, kirja 9, hadith 494)

Abu Huraira (Allah olkoon tyytyväinen häneen) raportoi, että Allahin lähettilän (rauha hänelle) sanoi:
"Kun mies kutsuu vaimoaan sänkyyn ja hän ei tule, ja aviomies viettää yön vihaisena, enkelit kiroavat naista aamuun asti."
(Muslim, kirja 8, Hadith 3368)

Abu Huraira (Allah olkoon tyytyväinen häneen) raportoi, että Allahin apostoli sanoi:
"Kun vaimo viettää yön poissa miehensä sängystä, enkelit kiroavat häntä aamuun asti."
(Muslim, kirja 8, Hadith 3366)

Nämä hadithit selitetään tämän linkin takana. En kopioi koko tekstiä tähän, mutta laitan pari sitaattia:
"Profeetan (Allah häntä siunatkoon ja antakoon hänelle rauhan) intiimisuhteet olivat rakkauden ja hellyyden sävyttämät, hänen vaimojaan kohtaan. Tässä valossa meidän pitää tulkita yllämainittua hadithia. Tämä hadith on varoitus naisille, jotka käyttävät seksiä aseena miehiään vastaan."

"Tämä hadith liittyy tilanteisiin, joissa vaimo tarkoituksella välttelee miestään ja tämä ei liity tilanteisiin joissa vaimo on esimerkiksi väsynyt, hän ei ole oikeassa mielentilassa tai hän ei jostain muusta laillisesta syystä halua seksiä."